webhostpartners

۳ مدل برای توسعه و اجرای برنامه های برند – ساختن برند قویمقدمه

سنجیدن به توسعه و اجرا کردن برنامه های بازاریابی میتواند خیلی پیچیده باشد. در نظر گرفتن تأثیراتی که تصمیمات بازاریابی بر ارزش برند می گذارد، برای مدیران مهم است.

سه مدل برند سازی ارائه شده که به هدایت تلاش های مدیران می کند.

۱-جایگاه سازی برند: توضیح چگونگی هدایت یکپارچه بازاریابی به بالاترین حد مزایای رقابتی می کند.

۲- دونسانس بزند: شرح چگونگی خلق انگیزه، ایجاد رابطه وفاداری با مشتری

۳-زنجیره ارزش برند: شرح چگونگی ردیابی فرآیند ایجاد ارزش برای بهتر فهمیدن تأثیرات مالی هزینه های بازاریابی و سرمایه گذاریبرتری در بازاریابی نیازمند سازماندهی در اجرای جامع شیوه های بازاریابی است.

بکارگیری مدل های ارائه شده راهی است به اجرا و سنجش پیشرفت شرکت در تلاش های بازاریابی در ارتباط با برند.

جایگاه سازی برند، جایگاه سازیبرند یکی از موضوعات قدیمی در بازاریابی است. در گذشته شرکتها بر سودآوری تمرکز دا شتند که آنها را از نقاط مختلف از رفتار متمایز می کرد.

اما دو ویژگی شایسته (جالب) دیگر به چارچوب رقبا از مراجع (منابع) و نقاط برابر توجه دارد.


۳ مدل برای توسعه و اجرای برنامه های برند – ساختن برند قوی


نقاط مشترک؛ ارزش های مشترک بین اهداف برند و رقبا هستند. این ارزش تقسیمات عمومی هستند که در طبقات مختلف تعریف می شود.

نقاط مشترک قادر به خنثی کردن نقاط تفاوت (تمایز) رقبا بصورت قوی است، مانند تقسیمات در شکل ۱ این نقشه ذهنی محدوده ای تداعی را نشان میدهد. اغلب تداعی محصولات ویژه ……….. در حالی که چند دیگری نیست. معمولاً برندها دارای چند تداعی هستند امام ۵/۳ آنها اصلی ترین محرک قواعد برند هستند. مرکز تداعی نایک شامل : خلاقیت تکنولوژی، کیفیت بالا، محصولات مطابق مد روز، لذت و تجلیل از ورزش، بیشترین عملکرد، قدرت شخصی و قابل توجه (جلب توجه کردن)، درگیر محلی یا منطقه ای، مسئولیت جهانی، هنگام مقایسه با ریبوک، راحتی و مد روز نقاط برابری هستند، در حالی که تکنولوژی و قدرت نقاط تفاوت هستند و در مقایسه با آدیداس؛ عملکرد دو کیفیت دو نقطه ای برابر هستند در حالی که تکنولوژی و قدرت نقاط تفاوت (تمایز) هستند.

برند رونسانس

برند رونسانس با ارتباطات قوی بین مصرف کننده و برند کاراکتر بندی شده است. برند های همراه رونسانس قوی سودآوری از افزایش مشتریان وفادار و کاهش آسیب پذیری به فعالیت های بازاریابی رقبا میشود. چالش برای برند ضمانتی است که مشتریان تجربیات درستی به خلق درست دانش برند دارند. ساختار رونسانس درگیر سری از مراحلی است که در شکل ۲ مشاهده می کنید.

اولین موجهه (قدم) از توسعه برند شناسایی است. در این مرحله (قدم) مصرف کنندگان فقط شروع به فهمیدن برند چسیت می نمایند. اهمیت این موضوع اشاره دارد به چه ساده یا اغلب یک فکر مصرف کننده از برند، بویژه در زمان و مکان مناسب. قدرم دوم یعنی آنجا، مصرف کنندگان در ابتدا نقاط برابر (مشترک) نقاط متفاوت همانند عملکرد و اعتبار را درک می کنند. مرحله سوم پاسخ دادن این جایی است که قضاوت مصرف کننده برند همرها با عمل و قلب. عوامل قضاوت مصرف کننده همانند اعتماد به تخصص و امانت احساسات در این مرحله قادر به تقسیم بندی داخلی دو طبقه است. تجربی و پایداری حرارت و لذت و هیجان احساس تجزی هستند. آنها بیشتر بدیهی و عمر کوتاه تر از احساسات پایدار دارند.

احساسات پالیدار همانند امنیت، تأیید اجتماعی (مورد قبول اجتماع شدن) و عزت نفس که شخصی و بخش بالقوه ای از روز به روز زندگی است.

در آخرین مرحله رونسانس، افزایش به شدت فعال کردن وفاداری است. این جایی است که مشتریان احساس یک ارتباط یا احساس از ارتباط با برند (انس گرفتن با برند) و آنها فراموش می کنند اگر از این راه خارج شود.

+ نوشته شده در  شنبه 24 تير 1396ساعت 9:53  توسط webhostpartners  | 

برند سازی مقاصد توریستی آسیااین برای اولین بار در یک سری در برندسازی مقاصد توریستی آسیا به تمرکز بر روی متودولوژی پژوهش برند و استراتژی های برند در بازاریابی است، دربرگیرنده برخی نتایج از پژوهش قبلی بازار که در حال حاضر منتشر شده است.

متدولوژی و پژوهش استراتژی مشخص شده در اینجا یک خلاصه خیلی ابتدایی (پایه) از پژوهش برند و استراتژی انتخاب اطلاعات و روشهای انجام آن توسط Orient pasfic century از طرف مشتریان ما بیش از چند سال را فراهم می کند.

هر چند نتایج؛ هر چند درست در زمان جمع آوری، چندین سال از آن می گذرد و چند مدل تنها از طبقه ای از اطلاعات که میتوان اطلاع رسانی برند و تصمیمات بازاریابی کرد را ارائه می دهد. آنها تنها باید بعنوان اطلاعات (داده های) تاریخی شمرده شوند. (دیده شوند)

ما به میان مدیره ارتقاء گردشگری مالزی برای اجازه به چاپ سیاری از این اطلاعات مدیون هستیم ما به میان مدیره ارتقاء گردشگری مالزی برای اجازه به چاپ سیاری از این اطلاعات مدیون هستیم. انجام قسمتی از پروژه برندسازی صنعت توریسم مالزی که در سال ۱۹۹۸ انجام شده بود. اطلاعات دیگری که ارائه شده بود منابعی از پژوهش شخصی می باشد.

بنابراین ما برای پشتیبانی مداوم از مقامات گردشگری تایلند و دو دوست هیأت مدیره توریسم که نمیتوانم بدلیل هوش رقابتی در این زمان نامش را بیاورم، سپاسگزارم.

تجربه دانشی که از این منابع بدست آمده بصورت واضح به این مجموعه با اطلاعات بدیهی کمک میکند که در حال حاضر هوش رقابتی با توجه به ماهیت اختصاصی این اطلاعات نمی تواند افشا شود.

در حالی که در زمانهای گذشته به مقاصد آسیایی قادر به بازار خود در ویژگی هایی از فرهنگ های عجیب و غریب و ارزشی برای پول می باشند، در دهه یا حتی ۵ سال گذشته تهدید عده ای هر دو از سایر مقصدهای رقابتی آسیا و اقیانوسیه و با قیمت روبه رشد مسافرت های هوایی از مقاصد سابق آسیایی دیده شده است. در حال حاضر این صنعت بعنوان یک اساس است که با یک لیست متفاوت از وندهای معنی دار مشخص، بسیاری از تمهدیدات و فرصت ها را نشان میدهد. این خدمات عبارتند از :

افزایش برداشت از تهدیدهای تروریستی ، تجسم گرافیکی بیشتر در بالی اما در حال حاضر هر دو قبل از بمب گذاری در Kuta و تبحر در صورت تشدید بیشتر برای تمام کشورها به ویژه در جنوب شرق آسیا را باید انجام داد.

در حال حاضر با این حال به نظر می رسد ورود چهره های گردشگری کمتر تحت تأثیر تخمین خوش بینانه تر قرار می گیرند. البته صنعت گردشگری بالی ضربه بدی بلافاصله پس از انفجار بود، اما حتی در بالی، بهبود (بازگشت به سابق) بسیار سریعتر از چیزی که پیش بینی شده بود، است. بیشتر بطور قابل توجهی گردشگری داخلی ایالات متحده است که بسیاری در سراسر جهان تحت تأثیر آن واقع شده اند و در حالی که ورودی توریسم ایالات متحده اغلب عقب تر از ورودی های توریسم های آسیایی مورد تأیید واقع می شوند.

در حال حاضر چین بزرگترین خروجی در بازار توریسم در ناحیه است و افزایش گردشگران سرزمین اصلی چین به مقاصد بین المللی روندی است که در آینده قابل پیش بینی به افزایش دست خواهد یافت. کشورهای آسیایی، به ویژه کسانی که با جمعیت زیادی از قومی چینی مانند سنگاپور و مالزی خود را در بازار سرزمین اصلی چین ارتقاء و بالا برده اند.
برنامه های جدید از تازه واردان بازار مانند هند، کره جنوبی، نیوزلند، مصر و فیلیپین در چند سال گذشته راه اندازی شده است. رقابت با مهره های اصلی استرالیا، هاوایی، سنگاپور با تایلند و مالزی می باشد.
روندهای بین المللی در اقتصاد توریسم، لوکس؛، منحصر به فرد خارج از مسیر ضرب و شتم توریسم و افزایش گردشگری باستانی از مکانهایی مانند اروپا، ژاپن و کره جنوبی است.
تایلند، در پی داشتن نام تجاری ” تایلند شگفت انگیز” مانند یک شمشیر دو لبه است که قادر به رخ کشیدن بالاترین جذب توریسم اما با کمترین هزینه برای هر مسافر از سفر به هر مقصد اصلی کشورهای آسیایی است.
اغلب از این باید انتظار داشت البته با توجه به هزینه های نسبتاً کم زندگی و نرخ دستمزد و حتی بیشتر هزینه های مشخصی همراه سرآمد غیر ملموس پول نقد از اقتصاد سیاه و رسمی است.
روند ” اشتراک گذاری” گردسگر با کشورها همکاری در ارائه بسته های پوشا بین چند کشور، افزایش ارزش و سودمندی هر دو به مشتریان و هر اقتصاد است.
با پیچیدگی افزایش سالانه بازار گردشگری بین المللی پیچیده به درون جایگاه سازی و تصویر برند در حال تبدیل شدن به بیشتر و بیشتر به برند تجاری موفق توریستی در آسیا حضوری است.

برند سازی مقاصد توریستی آسیا

هر مقصد توریستی در جهان یک تصویر برند دارد. اگر نام تجاری با دقت توسعه یافته باشد، بعنوان تمایزی از دیگر مقا صد عمل می کند. با این حال اغلب مقاصد استراتژی برند ندارند و از کمپین های ناسازگار حمایت می شوند. یک تصویر ا شتباه به مشتریان آینده نگر، تصویر باید توسط یک طرح واضح از هویت برند کنترل شود.

هنگامی که مصرف کنندگان برای یک تعطیلات به کنفرانس کاری برای مقصدی تصمیم گیری می کنند، چند مارک توجه آنها را جلب می کند. یک برند قوی با دیگر برندها متمایز است و دارای ویژگی های قوی در مقایسه با دیگر برندها است و ارزشی متفاوت برای مصرف کننده دارد. در گردشگری در حالی که عواملی همچون هزینه سفر، راحتی و کیفیت امکانات مهم هستند. قوی ترین محرک تصویر است. تصویر یک قسمت را در لیست خرید مصرف کننده قرار می دهد و یک نظر احساس ایجاد می کند که باعث افزایش شانس رسیدن به مقصد بودن را در برابر انتخاب دیگران ایجاد می کند.

کار ما براساس نام تجاری توریستی ما را قادر به شناسایی برندها از نقطه نظرهای مختلف توریستی در زمانهای مختلف می کند. بطور مثال، در یک بررسی که در سال ۱۹۹۸ توسط گردشگری مالزی انجام شده بود،؛ دیده شد سنگاپور یک انتخاب گسترده از طرف مسافران و آژانس های آمریکا – ژاپن – هند – آلمان – استرالیا- انگلیس و سودنان پاک و مدرن خوانده شده بود. تصویر دو جاذبه غالب چنین فرهنگی بود. مالزی بعنوان چند فرهنگی با بسیاری از سواحل دیده می شد. تایلند دارای یک تصویر با نام تجاری از قبیل مردم عجیب و غریب و سرگرم کننده و دوستانه بود.

تبلیغات رسمی و ارتقاء از یک کشور بعنوان یک مقصد گردشگری در کشورهای دیگر نیز می توند اثر داشته باشد. اگرچه تصویر غیرمتمرکز یا شفاف نباشد، مقصد دچار مشکلاتی در مقایسه با تصاویر ایجاد شده توسط کشورهای رقیب می شود. تبلیغات ما روابط عمومی و ارتقاء باید اطلاعات رسمی را از طریق دهان به دهان و شخصی و توصیه نامه ها بدست بیاید.

توسعه یک تصویر قوی برای هر برند نیازمند برنامه ریزی با دقت استراتژی برند می باشد که براساس زیر است:

۱- شخصیت و هویت نام تجاری منحصر به فرد و بخوبی تعریف شده باشد.

۲- انتخاب استراتژی های موفقیت یابی صحیح

۳- مضمون توسعه محصول

۴- تبلیغات همگام و مناسب و قابل رقابت

۵- سرپرستی دقیق برند

تمام موارد فوق باید براساس درک کاملی از نیازهای مصرف کننده ساخته شود، بالاتر از همه موفقیت نام تجاری توسعه تصویر در مورد چگونگی برداشت مصرف کننده را میتوان تشویق کرد که یک مقصد با دیگر رقبای خود متفاوت است. این درک و حفظ مصرف کننده از جمله باعث گسترش طول مدت اقامت را تشویق و افزایش می دهد.

+ نوشته شده در  شنبه 24 تير 1396ساعت 9:50  توسط webhostpartners  | 

چگونه رمز عبور فایل پی دی اف را برداریم!


بعضی از فایلهای پی دی اف به نحوی قفل گذاری شده‌اند که برای هربار استفاده از آن باید رمز عبور را وارد کنیم. شما می‌توانید با برداشتن رمز عبور این فایلها و ذخیره سازی آن در جایی امن کار را برای خود آسان‌تر کنید.

در ادامه دو روش را برای برداشتن پسوورد فایلهای پی دی اف به شما معرفی کرده‌ایم: راه حلی آسانی در سیستم‌ها عامل‌هایی که این نرم‌فزار را از قبل نصب داشته‌اند، راه حلی رسمی که نیازمند نرم افزار acrobat reader است.

البته در هردو روش فرض را براین گرفته‌ایم که شما رمز عبور فایل را می‌دانید. متاسفانه، هیچ راه حل آسانی برای برداشتن رمز عبور فایل‌هایی که نمی‌دانید وجود ندارد.

راه حل آسان: کپی کردن بگیرید

این راه حل ممکن است کمی احمقانه به نظر برسد اما با این کار می‌توانید به راحتی با کپی کردن آن در فایل پی دی اف جدید رمز عبور آن را بردارید. سیستم نمونه کپی این فایل پی دی اف را ایجاد خواهد کرد و دیگر این نسخه کپی رمز عبور نخواهد داشت.

این روش فقط در صورتی عملی است که فایل پی دی اف شما محدودیت کپی و پرینت نداشته باشد. بسیاری از فایلهای پی دی اف فقط با رمز عبور محدود شده اند و هنگام باز کردن قفل آن محدودیتی در پرینت معمولی ندارند.

شما این کار راه به چند روش می‌توانید انجام دهید. اگر ازمرورگر گوگل کروم در Windows، macOs، linux یا Chrome OS استفاده می‌کنید به راحتی می‌توانید این کار ار از طریق مروگرتان انجام دهید. ابتدا، فایل پی دی اف را باز کرده و رمز عبور آن را وارد کنید سپس بر گزنیه “Print” از نوار ابزار پی دی اف کلیک کرده و به راحتی پی دی اف را چاپ کنید.

بروری گزینه “Change” در Destination و انتخال گزینه “Save as PDF” کلیک کنید. سپس گزینه “Save” را انتخاب کنید تا بتوانید نام و محل ذخیره فایل جدیدتان را انتخاب کنید. فایل پی دی اف جدید دارای نام جدید با همان محتوای فایل اصلی خواهد بود با این تفاوت که دیگر رمز عبوری ندارداین روش بروی مرورگر کروم در هر سیستم عاملی کار می‌کند اما می توان از همین روش در دیگر نرم افزاهای کپی و پرینت پی دی اف استفاده کرد. برای مثال، ویندوز 10 دارای PDF Printer است که بدین معناست که این عمل را می‌توانید در Microsoft Edge یا PDF viewer ویندوز انجام دهید.

برای مثاب، فایل پی دی اف رمزگذاری شده ‌ای را در Microsoft Edge کنید و رمز عبور را برای دیدن فایل وارد نمایید. بروی گزینه “Print” در نوار ابزار PDF viewer را پس از باز شدن فایل کلیک کنید.

گزینه “Microsoft Print to PDF” را انتخاب کرده و بروی گزینه “Print” کلیک نمایید. با این کار پنجره‌ای باز خواهد شد که خواهید توانست نام و محل ذخیره جدیدی برا فایل پی دی اف مربوطه انتخاب نمایید.

این روش در هرنوع PDF viewer ویندوز 10 انجام شدنی است. تنها کافی است پرینتر “Microsoft Print to PDF” را انتخاب نمایید. در ورژن‌های قدیمی‌تر ویندوز، شما می‌بایست پرینتر مجازی PDF را پیش از انجام این کار بروی ویندوز نصب کنید یا از مرورگر کروم استفاده نمایید.

این روش در سیستم عامل‌های دیگر نیز عملی است. برای مثال در Mac، می‌‌توان این کار را با Preview یا هر PDF viewer دیگر و حتی با گزینه پرینت پی دی اف اصلی ویندوز انجام داد.

بروی منوی “PDF” در زیر نواز Print کلیک کرده و گزینه “Save as PDF” را انتخاب نمایید سپس نام ومحل ذخیره فایل پی دی اف جدید را وارد نمایید. این فایل پی دی اف جدید دارای محتوای پی دی اف اصلی و بدون رمز عبور است.

راه حل رسمی: استفاه از Adobe Acrobat Pro

شما می‌توانید این کار را با روشی رسمی با نرم افزار Adobe Acrobat Pro که نرم افزاری پولی و غیر رایگان است انجام دهید. این برنامه با برنامه رایگان PDF viewer Adobe Acrobat Reader که اکثر اشخاص از آن استفاده می‌کنند تفاوت دارد. البته Adobe نسخه آزمایش چند هفته‌ای Adobe Acrobat Pro را در اخیتار کاربران نهاده است، این نرم افزار حتی در صورتی که فایل پی دی اف دارای محدودیت پرینتی باشد و نتوان آن را با دیگر نرم افزاهای ذکر شده پرینت گرفت عمل می‌کند.

فایل پی دی افی را از نرم افزار Adobe Acrobat Pro بازکرده و رمز عبور آن را وارد نمایید. برای ایکون سمت چپ پنجره کلید و بروی “Permission Details” کلیک نمایید. هم چنین می‌توانید از گزینه File > Properties و سپس بروی “Security” کلیک نمایید.

بروی “Security Method” کلیک کرده و سپس گزینه “No Security” انتخاب نموده و برای برداشتن رمز عبور بروی OK کلیک نمایید.

بروی File > Save کلیک کرده تا تغییرات ایجاد شده را ذخیره نمایید. هم چنین می‌توانید برنامه را بسته و پس از نمایان شدن پیغام ذخیره تغییرات خود را ذخیره نمایید.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:51  توسط webhostpartners  | 

چگونه می‌توان از آیفون به سامسونگ کوچ کرد؟


آیا آماده هستید بعد از انفجار نوت 7 سامسونگ در سال گذشته دوباره به این شرکت رو آورید؟ این غول دنیای فناوری به تازگی جدیدترین پرچم‎دار خود یعنی گلکسی S8 را عرضه کرده است. اگر در بازه‎ی زمانی که سامسونگ مشغول رسیدگی به مشکلات خود بوده است رو به آیفون آورده‎اید و آماده هستید با Galaxy S8 به قلمروی اندروید برگردید، یقینا چیزهایی با خود دارید که به همراه ببرید یعنی دفترچه تلفن و تقویم، پیامک‎ها، عکس‎ها و فایل‎های موزیک.

قبل از شروع عملیات کوچ، بایستی وارد حساب گوگل خود شوید. زمان شروع به کار در گوشی S8 نیاز به یک اکانت جیمیل است.
استفاده از روش سامسونگ

سامسونگ با استفاده از اپلیکیشن Smart Switch و یک کابل یو‎اس‎بی یا از طریق شبکه‎ی وای‎فای مهاجرت از آیفون را بسیار راحت کرده‎ است. شما زمانی که برای اولین بار گوشی جدید گلکسی خود را نصب می‎کنید، یک گزینه‎ی “transfer from iOS device” مشاهده می‎کنید، یا زمانی که مرحله‎ی نصب را کامل کردید می‎توانید به این اپ دسترسی داشته باشید.

در پلی‎استور گوگل به دنبال اپلیکیشن Samsung Smart Switch Mobile بگردید و دکمه‎ی به‎روزرسانی را فشار دهید. زمانی که توانستید این اپلیکیشن را باز کنید، مراحل مختلف را رد کنید تا دو گزینه‎ی انتقال را بر روی صفحه مشاهده کنید.
انتقال از طریق کابل یو‎اس‎بی

برای اولین گزینه (قابل اعتمادترین گزینه بین این دو) شما به یک کابل لایتنینگ و یک رابط کوچک یو‎اس‎بی C به یو‎اس‎بی نیاز خواهید داشت که در جعبه‎ی فروش S8 جدید مشاهده می‎شود. این رابط را به گوشی سامسونگ و کابل لایتنینگ را به گوشی آیفون بزنید و سپس آن را دو را به هم متصل کنید.

شما بایستی فورا شاهد ظاهر شدن پیامی بر روی آیفون خود شوید. در آیفون بر روی گزینه‎ی Trust و سپس در گوشی گلکسی روی گزینه‎ی Next برای ادامه دادن آهسته ضربه بزنید، سپس چند دقیقه صبر کنید تا به دنبال داده‎ها برای انتقال بگردد.

زمانی که عملیات جستجو تمام شد، شما لیستی از محتوای موجود برای انتقال از آیفون به S8 مشاهده خواهید کرد یعنی: دفترچه تلفن، تاریخچه‎ی پیامک‎ها، گزارش تماس‎ها، فایل‎های موزیک، عکس‎ها و حتی تنظیمات وای‎فای. تمامی مواردی که می‎خواهید انتقال یابند را انتخاب و بر روی گزینه‎ی Transfer در گوشی گلکسی آهسته ضربه بزنید.

حالا می‎توانید قهوه‎ای بنوشید چون عملیات مذکور مدت زمانی بسته به حجم داده‎های شما، طول می‎کشد. گوشی یک زمان انتظار تخمینی در بالای صفحه نشان خواهد داد.

زمانی که مرحله‎ی انتقال تمام شد، شما چند گزینه‎ی بیشتر دانلود برای انتخاب در اختیار دارید. حتی لیستی از اپلیکیشن‎های قدیمی iOS شما با لینک‎هایی که به صورت دستی بر روی دستگاه رقیب اندرویدی دوباره نصب شوند، ظاهر خواهند شد.

انتخاب‎های خود را برای بار آخر مشخص کنید. حتی کاغذدیواری اگر آن را نیز انتقال داده باشید، اما این مرتبه بر روی یک نمایشگر جذاب‎تر، آشنا به نظر خواهد آمد.
انتقال با استفاده از شبکه‎ وای‎فای

اگر کابل رابط ندارید، می‎توانید گزینه‎ی وایرلس را انتخاب کنید، تا زمانی که البته از آیفون خود در آی‎کلاد نسخه‎ی پشتیبانی گرفته باشید و ارتباط اینترنتی خوبی دارید.

برای ادامه بایستی وارد حساب آی‎کلاد خود بر روی گوشی گلکسی‎تان شوید، اما مراحل باقی‎مانده بایستی مشابه با قبل باشد.

یا اگر دوست ندارید سامسونگ کنترل کامل محتوایی که انتقال می‎دهید را بر عهده داشته باشد، اپلیکیشن‎های خاصی که می‎توانید دانلود کنید و به شما کمک می‎کنند تمامی موارد را به صورت تک‎ به تک انتقال دهید.
ایمیل، مخاطبین تماس و تقویم

اگر از اکانت جیمیل برای لیست مخاطبین، تقویم و ایمیل بر روی iOS استفاده می‎کنید، مشکلی نخواهید داشت، تنها کافی است که در گوشی گلکسی اس 8 خود وارد همان اکانتی شوید که در آیفون استفاده می‎کردید و مطمئن شوید که گزینه‎ی همگام‎سازی برای Mail، لیست مخاطبین تماس و تقویم فعال شده است. به مسیر Settings > Mail > Accounts بروید و بر روی اکانت جیمیل خود آهسته ضربه زده و سپس تاگل Mail، تقویم و لیست مخاطبین تماس را در حالت فعال قرار دهید.

اگر به طور کلی به iOS تکیه دارید و از اکانت آی‎کلاد استفاده می‎کنید، باز هم می‎توانید دفترچه تلفن و تقویم‎های خود را انتقال دهید ولی به کمک یک اپلیکیشن نیاز دارید. در گلکسیS8 اپلیکیشن SmoothSync for Cloud Calendar را برای دریافت اطلاعات وقت‎ ملاقات تقویم‎ و یادآورها و SmoothSync for Cloud Contacts را برای اطلاعات مخاطبین تماس خود نصب کنید. این دو اپ اکانت آی‎کلاد شما را به گلکسی S8 اضافه خواهند کرد و به شما اجازه می‎دهد به استفاده از مک یا آی‎پد خود برای هم‎گام نگه‎داشتن تقویم و دفترچه تلفن‎تان ادامه دهید.
پیامک‎ها

اگر دوست دارید پیامک‎های خود را نیز داشته باشید، اپلیکیشن رایگان iSMS2droid را محک بزنید. من این اپ را تست نکرده‎ام اما در محیط آنلاین بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و هم‎چنین در پلی‎استور گوگل امتیاز خوبی دارد و به تازگی نیز به‎روزرسانی شده است. به دنبال آن شما ملزم می‎شوید یک نسخه‎ی پشتیبانی رمزنگاری نشده از آیفون خود در آی‎تیونز بگیرید، فایل دیتابیس SMS را پیدا و بک‎آپ را کپی و سپس آن را وارد گلکسی S8 کنید. به راهنمایی که طراح اپلیکیشن فراهم کرده است، توجه کنید.
فایل‎های موزیک

اگر با سرویس‎های اپل‎موزیک، پاندورا یا اسپاتیفای موزیک‎های خود را استریم می‎کنید، جای نگرانی وجود ندارد. تنها کافی است این اپلیکیشن‎ها را (اپل‎موزیک نیز نسخه‎ی اندرویدی دارد) بروی گلکسی S8 دانلود کنید، وارد اکانت خود شوید و لیست پخش و تنظیمات شما انتظارتان را می‎کشند.

اگر یک کتابخانه‎ی موزیک بسیار بزرگ در آی‎تیونز درست کرده‎اید و برای شما با ارزش است، بایستی در کروم Google Play Music را باز یا اپلیکیشن Music Manager گوگل را بر روی مک یا کامپیوتر شخصی که کتابخانه‎ی آی‎تیونز شما را دارد دانلود کنید و به آن مجموعه‎ی موزیک خود را نشان دهید. گوگل به شما اجازه‎ی ذخیره‎سازی 50 هزار آهنگ رایگان در فضای ابری را می‎دهد که سپس می‎توانید آن‎‌ها را بر روی گلکسی اس 8 استریم کنید.
عکس‎ها و ویدئوها

آسان‎ترین راه برای ارسال عکس‎ها و ویدئوها از آیفون به دستگاه اندرویدی‎تان نصب Google Photos بر روی آیفون و سپس آپلود فایل‎ها است. (شما می‎توانید هم‎چنین از گوگل‎درایو برای گرفتن نسخه‎ی پشتیبانی از تصاویر خود با رفتن به مسیر Settings > Backup استفاده کنید). سپس شما در گوشی گلکسی S8 خود وارد اپ Google Photos می‎شوید و آن‎ها را در فضای ابری مشاهده یا دانلود می‎کنید. شما می‎توانید با اپلیکیشن‎هایی مانند دراپ‎باکس و Flicker نیز چنین اقدامی را انجام دهید.

اگر کتابخانه‎ی عکس بزرگی در آی‎کلاد دارید، می‎توانید از اپلیکیشن Photos بر روی مک یا iCloud.com یا یک کامپیوتر شخصی برای دانلود تصاویر در کامپیوتر خود استفاده و آن‎ها را از طریق کابل یو‎اس‎بی به S8 انتقال دهید.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:49  توسط webhostpartners  | 

آموزش: چگونه حساب‌های کاربری خود را در ویندوزهای 7، 8 و یا 10 پاک کنیم؟!

اگر بروی ویندوز شما تعدادی اکانت وجود دارد و از ‌آنها استفاده‌ای نمی‌کنید، شاید وقت آن رسیده است تا با پاک کردن آنها کارایی سیستم خود را اندکی بهینه‌تر کنید. امروز، نگاهی می‌اندازیم به چگونگی انجام این کار در ویندوزهای مختلف.

توجه: درصورتی که اکانتی که می‌خواهید آنرا پاک کنید، اکانتی Hidden باشد، قادر به انجام مستقیم این کار نخواهید بود. ابتدا باید آن اکانت را از حالت پنهان خارج کنید؛ سپس با دسترسی administrator وارد یوزر دیگری شوید تا بتوانید آن یوزر پنهانی را پاک کنید.
قدم اول: از اطلاعات مورد نیاز خود بکاپ بگیرید.

فرایند پاک کردن یوزرهای اضافی آسان است ولی پیش از اینکه بخواهیم این کار را انجام دهیم، شاید شما بخواهید از اطلاعات و تنظیمات خود بکاپ بگیرید تا در آینده و درصورت نیاز آنها را بازیابی کنید. تنظیمات اختصاصی هر یوزر در مسیر C:\Users\User’s Name وجود دارد. برای بکاپ گیری می‌توانید از فولدر User بکاپ بگیرید و آنرا به درایوی دیگر منتقل کنید و یا آنرا بروی هارد اکسترنال خود انتقال دهید. این کار در ویندوزهای 8 و 10 از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه با پاک کردن یوزر دیگر چنین بخشی برای تهیه‌ی بکاپ وجود نخواهد داشت.

در ویندوز 7 امکانی خواهید داشت تا بتوانید برخی از فولدرها ( و نه همه‌ی آنها ) را نگه دارید که در ادامه‌ی مقاله به آن خواهیم پرداخت. توجه داشته باشید که همه‌ی فولدر های مربوط به یوزر موردنظر ممکن است در این فولدر نباشند. بنابراین می‌توانید از سایر قسمت‌های مربوط به یوزر نیز بصورت دستی بکاپ تهیه کنید تا هیچ چیزی را از دست ندهید.

پاک کردن یوزر در ویندوزهای 8 و 10:

برای پاک کردن یوزر در ویندوز 10، از قسمت منوی Start ویندوز، بخش Settings را باز کنید.

توجه: این فرایند در ویندوز 8 نیز به همین ترتیب است فقط با این تفاوت که برای دسترسی به بخش یوزرها، باید در صفحه‌ی Start، عبارت user accounts را جستجو کنید و سپس بروی Add, delete, and manage other user accounts در نتایج کلیک کنید. سپس آموزش زیر را از قسمت صفحه‌ی Family & other users ادامه دهید.

در بخش Settings، بروی گزینه‌ی Accounts کلیک کنید.

از منوی سمت چپ، بروی گزینه Family & other users کلیک کنید.

در بخش راست صفحه‌ی باز شده، به پایین اسکرول کنید تا نام یوزرهای ساخته شده در ویندوزتان را ببینید. سپس بروی یوزری کلیک کنید که قصد پاک کردن آنرا دارید.

و بروی گزینه Remove کلیک کنید.

در این مرحله ویندوز به شما می‌گوید که با پاک کردن یوزر، تمامی اطلاعات مربوط به آن نیز پاک خواهد شد. همانطور که پیشتر هم گفتیم، درصورتی که اطلاعات مهمی بروی یوزر خود دارید، حتماً از آن بکاپ تهیه کنید. اگر مطمئن هستید، بروی Delete account and data کلیک کنید.

زمانی که این مرحله به پایان برسد، یوزر موردنظر پاک می‌شود و دیگر در صفحه‌ی لاگین ویندوز نمایش داده نمی‌شود.

پاک کردن یوزر در ویندوز 7:

اگر از ویندوز 7 استفاده می‌کنید، ابتدا مطمئن شوید که وارد اکانتی با دسترسی administrator شده‌اید.

برای پاک کردن یوزر، عبارت user accounts را در سرچ بار منوی Start تایپ کنید و بروی گزینه‌ی user accounts در نتایج نمایش داده شده کلیک کنید.

سپس در صفحه‌ی باز شده، بروی گزینه‌ی Manage another account کلیک کنید.

در صفحه‌ی Choose the account you would like to change، نام یوزری که قصد حذف آنرا دارید، انتخاب کنید.

سپس بروی گزینه‌ی Delete the account کلیک کنید.

در این مرحله به شما قابلیتی داده می‌شود تا بتوانید تنها یوزر موردنظر خود را پاک کنید و اطلاعات آنرا نگه دارید. درصورتی که بروی یوزر موردنظر، اطلاعات مهمی دارید که در آینده به آنها نیاز خواهید داشت، بروی گزینه‌ی Keep Files کلیک کنید و در غیر اینصورت، گزینه‌ی Delete Files را انتخاب کنید.

در صفحه‌ی تایید هم بروی گزینه‌ی Delete Account کلیک کنید.

درصورتی که گزینه‌ی Keep Files را انتخاب کرده باشید، عملیات انتقال فایل‌ها به خارج از یوزر آغاز می‌شود.

با پاک شدن یوزر موردنظر شما، به صفحه‌ی مدیریت یوزرها باز خواهید گشت. برای خروج از این قسمت بروی آیکون X در بالای صفحه کلیک کنید.

اگر گزینه‌ی Keep Files را انتخاب کرده باشید، فایل‌های یوزر موردنظر بروی دسکتاپ قابل مشاهده خواهند بود.

البته همانطور که پیشتر هم گفتیم، از همه‌ی فولدرها بکاپ گرفته نمی‌شود؛ بلکه تنها فولدرهایی که در تصویر زیر مشخص شده‌اند، بکاپ گیری می‌شوند.

در این قسمت یوزر موردنظر شما پاک شده است و دیگر در صفحه لاگین ویندوز قابل مشاهده نخواهد بود.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:46  توسط webhostpartners  | 

10 دلیل ممکن برای سرعت پایین و عدم کارایی مطلوب کامپیوتر


آیا پس از گذشت چند دقیقه از آغاز لود این صفحه، سیستم شما هنوز صفحه را بصورت کامل لود نکرده؟ اگر این چنین است، شما تاحالا نیمی از راه را برای پیدا کردن مشکل کندی سیستم خود پیموده‌اید. دلایل زیادی وجود دارند که باعث می‌شوند لپ‌تاپ‌ها یا کامپیوترهای دسکتاپ کند شوند و بیشتر شبیه کامپیوترهای دهه‌ی 90 میلادی کار کنند!

چه درحال وبگردی باشید، چه درحال تایپ مقاله و یا چه درحال بازی، عملکرد ضعیف سیستم بدون شک بر کار شما تاثیر خواهد گذاشت. نکته‌ی جالب توجه در این مورد این است که این مشکلات قابل جلوگیری هستند؛ یا در بدترین حالت، به سادگی قابل حل هستند! در این مقاله نگاهی خواهیم انداخت به شایع‌ترین مشکلاتی که باعث عملکرد ضعیف سیستم می‌شوند. از سخت‌افزار ضعیف تا ضعف سیستم مدیریت اپلیکیشن‌ها، تهویه هوای نامناسب و نیاز سیستم به defragment همگی در این مقاله مورد برسی قرار گرفته‌اند تا بتوانید دلیل این ضعف عملکرد در سیستم خود را متوجه شوید. در اکثر موارد، شما می‌توانید بدون پرداخت هزینه و در زمانی کوتاه مشکل سیستم خود را برطرف کنید.
1- راه‌اندازی سیستم:

مدت‌زمان موردنیاز برای بوت شدن ویندوز معمولاً در تمامی کامپیوترها یکسان است ولی به دلیل لود شدن درایورها و فایل‌های آغازین، این زمان در سیستم‌های مختلف باهم تفاوت دارد. درصورتی که نرم‌افزاری بروی سیستم خود نصب کنیدکه نیاز به اجرا همراه با فایل‌های آغازین ویندوز را داشته باشد، ممکن است باعث بروز کندی در سیستم و یا حتی فریز شدن‌های آزاردهنده‌ی آن شود.

برای جلوگیری از این مسئله باید از لود شدن تعداد بالای اپلیکیشن‌ها در یک زمان، جلوگیری کنید. ابزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توانند مشکل سرعت پایین لودشدن اولیه‌ی ویندوز را برطرف کنند. از بخش MSConfig ویندوز گرفته تا اتورن‌ها.
2- یکپارچه‌سازی هارد درایو:

یکی از شایع‌ترین دلایل کندی سیستم‌ها، عدم یکپارچه سازی هارد درایو است. هرچند که این روزها با ساخت هاردهایی با ظرفیت‌های بالا و فایل‌هایی بسیار حجیم درمورد این موضوع سوالاتی مطرح شده است. البته برسی‌های مربوط به چک کردن یکپارچگی هارد چندان زمان زیادی نمیگرید و می‌تواند نتیجه‌ای بسیار زیاد بر سرعت سیستم شما بگذارد. برای انجام این کار در ویندوز، به منوی Start و سپس به Computer بروید. درایو C را انتخاب کنید و بروی آن راست کلیک کنید. سپس به مسیر Properties، قسمت Tools و بخش Defragment Now بروید و ادامه‌ی کار را دنبال کنید.

البته باید توجه داشت که در درایوهای SSD انجام چنین کاری ممکن نیست و باید از بهینه‌ساز های دیگری برای انجام این کار استفاده کرد.
3- فایل‌های موقتی دائمی بیش‌از اندازه!

فولدرهای Temporary به فولدرهایی گفته می‌شود که فایل‌های موقتی ویندوز در آن‌ها ذخیره می‌شود. برای مثال، زمانی که درحال وبگردی هستید، عکس‌ها و فایل‌های لود شده از وب در این فولدر بصورت موقتی ذخیره می‌شوند.

زمانی‌که بیش از 90 درصد فضای هارد شما پر باشد، با کندی سیستم روبرو خواهید شد. برای جلوگیری از بروز این مشکل، یکی از بهترین راهکار های موجود، پاک کردن فایل های موقتی است که گاهی پس از گذشت زمان نیز بصورت اتوماتیک پاک نمی‌شوند. پاک کردن مرورگر وب و نصب دوباره‌ی آن نیز راهکار مناسبی برای این مشکل است. پاک کردن هیستوری و فایل‌های موقتی مرورگرها معمولاً از داخل خود آن‌ها امکان پذیر است ولی برای سایر اپ ها می‌توان از بهینه‌ساز CCleaner استفاده نمود.
4- کانفیگ نادرست Pagefile:

پیام‌های ارور و کارایی ضعیف سیستم‌، ممکن است ناشی از کانفیگ نادرست Pagefile ویندوز باشد. Pagefile محلی است که در آن پردازش‌های مربوط به سیستم انجام می‌شود و می‌تواند شامل حجم زیادی از فایل های موقتی باشد.

حل مشکل Pagefile کار ساده‌ای است. از منوی استارت، بروی Computer راست کلیک کنید. سپس بخش Properties را باز کنید و از آنجا به مسیر Advanced > Settings > Performance > Advanced بروید. زیر بخش Virtual Memory بروی Change کلیک کنید و سایز Pagefile را تغییر دهید تا بتوانید از حداکثر حافظه‌ی رم دستگاه خود استفاده کنید.

توجه کنید درصورتی که فضای بیشتری قابل اختصاص‌یافتن نباشد باید نرم‌افزار های خود را پاک کنید یا از یک هارد جدید استفاده کنید.
5- پاک‌کردن اپلیکیشن‌ها و رجیستری ویندوز:

زمانی که نرم‌افزاری را از روی سیستم خود پاک می‌کنید، uninstaller آن برنامه، لزوماً بصورت کامل تمامی فایل‌های مربوط به آن برنامه را پاک نمی‌کند. به همین دلیل هم می‌توانید از ابزار Piriform CCleaner برای پاکسازی کامل یک برنامه یا فایل‌های باقی‌مانده از یک برنامه یا مشکلات رجیستری ویندوز استفاده کنید.

رجیستری ویندوز مثل یک دیتابیس بزرگ است که شامل مسیر فایل‌ها و دستورعمل های مربوط به ویندوز و سایر نرم‌افزارهای نصب‌شده است که ممکن است گاهی دچار بهم‌ریختگی یا بیش‌ازحد پرشدن شود. درصورت بروز این اتفاق‌ها، سرعت بوت سیستم کاهش پیدا می‌کند، کارایی سیستم ضعیف‌تر می‌شود و خاموش شدن سیستم و قابلیت ادامه از Sleep آن بسیار طولانی می‌شود.

در این مورد هم CCleaner به‌کار شما می‌آید. البته نرم‌افزارهای مشابه دیگری نیز برای انجام این کار وجود دارند که می‌توانند مشکلات مربوط به رجیستری ویندوز را برطرف کنند. این نکته را فراموش نکنید که پیش از اینکه برای این‌کار اقدام کنید، حتماً از رجیستری ویندوز خود بکاپ تهیه کنید؛ چراکه پس‌از انجام این کار ممکن است حتی سیستم شما کندتر از پیش کار کند!
6- سرعت پایین شبکه:

هرچند که ممکن است سرعت اینترنت سیستم چندان ارتباط زیادی با کارایی آن نداشته باشد، ولی درصورتی که درحال دانلود فایل باشید ، از سرویس‌های ابری استفاده کنید و یا از پلتفرم‌های مجازی استفاده کنید، سرعت اینترنت به مسئله‌ای مهم تبدیل می‌شود.

برای حل این مشکل، ابتدا کابل اینترنت خود را برسی کنید تا آسیب‌دیده و خراب نباشد. درصورتی هم که از روترهای وایرلس استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که از بهترین کانکشن موجود استفاده می‌کنید. زمانی را هم به برسی کانفیگ‌های روتر خود اختصاص دهید. با استفاده از Windows command prompt و دستور tracert می‌توانید سرعت اینترنت خود را برسی کنید. برخی از وبسایت‌ها نیز امکان تست سرعت را برای شما فراهم کرده‌اند.

مشکلات مربوط به شبکه‌ی محلی خود را نیز از قلم نیندازید. نرم‌افزارهای مدیریت شبکه با شناسایی ایجاد کننده‌های اختلال در شبکه امکان پاک‌سازی آن‌ها را به شما می‌دهد.
7- ویروس‌ها و ابزارهای جاسوسی:

اگر از ابزارهای امنیتی استفاده می‌کنید، قاعدتاً باید سیستم شما را در برابر ویروس ها و بدافزارها حفاظت کند. نرم‌افزارهای مخرب یکی از اصلی‌ترین دلایل موجود برای عملکرد ضعیف سیستم هستند و قابلیت نصب اتوماتیک نرم‌افزارهای دیگری را بروی سیستم شما دارند. بدافزارها فقط در فرم‌های ویروس، کرم و تروجان به سیستم‌ها منتقل نمی‌شوند. بسیاری از تولبارها و اپلیکیشن‌های فیسبوک قابلیت انجام چنین کاری را دارند!

می‌توانید از بابت بدافزارها خیالی راحت داشته باشید اگر سیستم شما از بهترین آنتی‌ویروس‌ها و بهترین anti-malware ها استفاده کند و هرزچندگاهی تست‌های امنیتی آنها را بروی سیستم خود اجرا کنید. پاک کردن سیستم از ویروس‌ها و بدافزارها درصورتی که آنتی ویروسی بروی سیستم نباشد، کاری دشوار است.
8- نرم‌افزارهای امنیتی:

سعی کنید همیشه از آنتی‌ویروس‌ها و anti-malware های شناخته‌شده استفاده کنید. چراکه درصورت استفاده از ابزار رایگان موجود، کمپانی تولید کننده‌ی آن درصورت آلوده شدن سیستم شما هیچگونه مسئولیتی قبول نمی‌کند.

با استفاده از بخش Task Manager ویندوز می‌توانید بفهمید کدام‌یک از اپلیکیشن‌ها یا آنتی‌ویروس‌های نصب شده بروی سیستم درحال استفاده‌ی بیش از حد از سخت‌افزار و درنتیجه کندی سیستم هستند. با استفاده از کلیدهای ترکیبی CTRL+SHIFT+ESC می‌توانید به این بخش دسترسی داشته باشید. در قسمت Processes and Performance ‌می‌توانید نرم‌افزارهای پرمصرف را شناسایی کنید. درصورتی که اپ مذکور، اپی امنیتی باشد، می‌توانید از بخش تنظیمات آن اپ بهینه‌سازی‌هایی برای کاهش استفاده از منابع انجام دهید و یا کلاً آن‌را پاک کنید. از آنجایی که آنتی‌ویروس‌های رایگان زیادی در اینترنت هستند، پیدا کردن یک جایگزین مناسب برای آن کار چندان دشواری نیست.

همچنین توجه داشته باشید که اجرای هم‌زمان دو آنتی‌ویروس می‌تواند نتیجه‌ی عکس داشته باشد. چراکه هریک از آنتی‌ویروس‌ها، دیگری را به عنوان یک خطر شناسایی می‌کند و باعث کاهش بازدهی سیستم می‌شود.
9- سخت‌افزار قدیمی:

یکی از احتمالات غیرمشهودی که باعث بروز مشکلات سیستمی می‌شود، استفاده از سخت‌افزار قدیمی در سیستم است. شاید این اتفاق برای شما آشنا باشد که شخصی سیستم پنج سال پیش خود را قسمت به قسمت ارتقا می‌دهد ولی در پایان کار بازدهی سیستم آن‌طور که پیش‌بینی می‎‌شود، نیست!

این مشکل عموماً به این خاطر پیش می‌آید که تمام اجزا بجز تنها یکی ارتقا پیدا می‌کنند. مثلا، مقدار رم آنطور که نیاز است تنظیم نمی‌شود؛ یا سرعت bus مادربورد به گونه‌ای درست تنظیم نمی‌شود.

همچنین، استفاده از کابل‌های قدیمی در اتصالات میان سخت‌افزارها می‌تواند موجب ازبین رفتن برخی اطلاعات در زمان جابجایی آنها و درنتیجه کندی سیستم می‌شود.
10- موقعیت، تهویه و جریان‌هوا:

مواردی که می‌توانند عمر دستگاه شما را تحت تاثیر بگذارند، کم نیستند ولی یکی از مهم‌ترین آنها که توجه زیادی باید به آن شود، گردوخاک است.

گردوخاک می‌تواند باعث ویرانی در سیستم شود و به همین دلیل هم سیستم گاهی نیاز به پاکسازی گردوخاک از دریچه‌ها، کابل‌ها، فن‌ها و heatsink ها دارد. سیستم داخلی تهویه‌هوای سیستم باید بخش‌هایی مثل پردازنده، کارت گرافیک و مادربورد را خنک نگه دارد و درصورتی که این چنین نباشد، سیستم بخوبی کار خود را انجام نخواهد داد.

سیستم باید در جایی قرار گیرد که جریان هوا امکان جابجایی داشته باشد و درصورتی که این چنین باشد، تا حد زیادی از گرما بیش از اندازه سیستم و ورود گردوخاک به آن آسوده خواهید بود.
با استفاده از تعمیرات معمول سرعت سیستم خود را بالا ببرید!

استفاده از یک، چند یا همه‌ی راه‌حل های گفته شده در این مقاله می‌تواند سرعت سیستم شما را بهبود بخشد و در برخی موارد نیز نتایجی خیره‌کننده داشته باشد.

ولی به هرحال هیچ‌گاه نباید تعمیرات معمول را فراموش کرد. هرچند که سیستم شما هیچگونه گردوخاکی نداشته باشد و با استفاده از بهینه‌ساز‌های گوناگون مثل CCleaner بهینه شود، باید یک روز از ماه را به برسی قطعات سخت‌افزار دستگاه خود بپردازید و برسی کنید که آیا سخت‌افزار دستگاه شما بصورت بهینه کار می‎کنید یا خیر؟

و در پایان، ابزار جانبی کامپیوترها معمولاً قیمت بالایی دارند. با جمع‌آوری هزینه‌های آن می‌توانید بهترین نتیجه را از سیستم خود دریافت کنید.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:44  توسط webhostpartners  | 

چگونه یک حساب کاربری “مهمان” در ویندوز 10 بسازیم؟

آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که کسی از شما بخواهد برای کاری کوچک مثل چک کردن ایمیل یا جستجویی در اینترنت از سیستم شما استفاده کند؟ آیا برای این‌کار پسورد شخصی خودتان را در اختیار آن شخص قرار داده‌اید؟ با استفاده از این آموزش نحوه‌ی ساخت اکانت مهمان در ویندوز 10 را برسی خواهیم کرد.

ویندوز از قابلیتی پشتیبانی می‌کند که به شما امکان ساخت اکانت مهمان با دسترسی‌هایی مشخص و موقت را فراهم می‌کند؛ درحالیکه کاربر مهمان هیچگونه دسترسی به اطلاعات شخصی شما نخواهد داشت. اکانت مهمان دسترسی محدودی خواهد داشت و کاربری که از این اکانت استفاده کند، اجازه‌ی نصب نرم‌افزار جدید و ایجاد تغییر در تنظیمات ویندوز را نخواهد داشت.

البته این قابلیت دیگر به سادگی در ویندوز 10 قابل استفاده نیست. ولی با استفاده از بخش Command Prompt امکان بازگرداندن چنین قابلیتی به ویندوز وجود دارد.

برای باز کردن Command Prompt ویندوز، ابتدا کلیدهای ترکیبی ” ویندوز + X ” را فشار دهید. سپس از منوی بازشده، بروی Command Prompt (Admin) کلیک کنید. توجه داشته باشید که حتماً باید بصورت ادمین این‌کار را انجام دهید تا در مراحل بعدی دچار مشکل نشوید.

درصورتی که با پیامی مبنی بر درخواست اجازه‌ی administrator روبرو شدید، بروی YES کلیک کنید.

توجه: ممکن است این پیام را به دلیل تنظیمات بخش User Account Control settings مشاهده نکنید. پیشنهاد می‌کنیم بصورت کلی UAC را غیرفعال نکنید.

در اولین قدم، برای ساخت اکانت مهمان که در اینجا به آن اکانت Visitor گوییم اقدام می‌کنیم. البته بجای نام Visitor، نام دلخواه شما نیز قابل استفاده است. البته دقت کنید که یوزر Guest بصورت پیش‌فرض در ویندوز استفاده شده است و امکان ساخت یوزری جدید با این نام وجود ندارد. ولی سایر نام‌ها قابل استفاده هستند. برای ساخت اکانت مهمان، عبارت زیر را در CMD پیست کرده و Enter را بزنید.

net user Visitor /add /active:yes


از آنجایی که اکانت مهمان دسترسی محدودی دارد، نیازی به استفاده از پسورد برای ورود به آن نیست. به همین خاطر از پسورد برای این اکانت استفاده نمی‌کنیم. عبارت زیر را در CMD وارد کنید و Enter را بزنید ( کاراکتر آخر عبارت، ستاره است ):* net user Visitor

زمانی که از شما پسورد خواسته شده، بدون اینکه چیزی وارد کنید، Enter را بزنید. در مرحله‌ی تایید پسورد هم چیزی تایپ نکنید و دوباره Enter را بزنید.

بصورت پیش‌فرض، یوزرهای جدید در گروه users قرار می‌گیرند که دسترسی استاندارد یک یوزر معمولی را دارا می‌باشند ولی ما دسترسی محدودی برای این اکانت می‌خواهیم. به همین خاطر هم اکانت مهمان را به گروه guests انتقال می‌دهیم. برای این کار، ابتدا باید یوزر مهمان را از گروه users حذف کنیم. برای انجام این کار، کد زیر را در CMD تایپ کرده و Enter را بزنید:

net localgroup users Visitor /delete

و سپس کد زیر را در CMD تایپ کرده و Enter را بزنید:

net localgroup guests Visitor /add

CMD را با استفاده از علامت ضربدر بالای آن ببندید یا برای خروج از آن دستور exit را تایپ کرده و اینتر را بزنید.

حالا، اکانت مهمان در بخش پایینی یوزرها در صفحه‌ی ورود ویندوز قابل مشاهده است. شخص مهمان به سادگی و با کلیک بروی اکانت Visitor می‌تواند بدون نیاز به پسورد به امکانات اولیه‌ی سیستم شما مثل مرورگری وب، دسترسی داشته باشد.

ویندوز 10 از قابلیت لاگین چندکاربره پشتیبانی می‌کند. بنابراین نیازی نیست که بروی ورود به اکانت مهمان، از اکانت اصلی خود خارج شوید. برای ورود به اکانت مهمان، دو راه وجود دارد. اگر درحال حاضر درحال حاضر درحال استفاده از اکانت اصلی هستید، از قسمت منوی ویندوز، یوزر مهمان را انتخاب کنید و وارد آن شوید.

درصورتی‌که صفحه قفل شده است، از قسمت ورود ویندوز، یوزر مهمان را انتخاب کرده و وارد آن شوید.

درصورتی‌که در زمان حضور کاربر مهمان، وارد اکانت اصلی خود شوید، کاربر متوجه ورود شما می‌شود ولی تنها درصورتی می‌تواند از اکانت شما استفاده کند که پسورد شما را داشته باشد.

برای پاک کردن یوزر مهمان هم می‌توانید با ورود به مسیر: Settings>Accounts>Family & other users و انتخاب یوزر موردنظر و کلیک بروی گزینه‌ی Remove، یوزر موردنظر خود را پاک کنید.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:40  توسط webhostpartners  | 

چگونه امنیت حساب کاربری گوگل خود را بالا ببریم؟


در میان تمام حساب‌های کاربری آنلاین، به احتمال فراوان گوگل بیشترین اطلاعات شما را در خود جای داده است. در نظر داشته باشید که اگر برای ارسال ایمیل از “جیمیل” استفاده می‌کنید، برای وب‌گردی از “گوگل کروم” استفاده می‌کنید و در موبایل‌های خود از سیستم‌عامل “اندروید” استفاده می‌کنید، پس شما تقریباً در تمام کارهای خود از گوگل استفاده می‌کنید.

بعد از در نظر گرفتن اینکه چه حجمی از اطلاعات شما در گوگل نگهداری و ذخیره‌سازی می‌شوند، حالا باید به این فکر کنید که چگونه امنیت این حساب کاربری را بالا ببرید. اگر کسی به حساب کاربری گوگل شما دسترسی پیدا کند چه می‌شود؟ در آن صورت آن فرد به این اطلاعات شما دسترسی خواهد داشت: اطلاعیه‌های بانکی شما در Gmail، اطلاعات شخصی‌تان در Drive، عکس‌های ذخیره‌سازی شده‌تان در Google Photos، سوابق گفتگوی‌تان در Hangouts و بسیاری اطلاعات دیگر. دلهره‌آور است، نه؟ حال بیایید در مورد چگونگی حفظ امنیت حساب کاربری‌تان در بالاترین سطح ممکن صحبت کنیم.با چک‌آپ امنیتی حساب کاربری خود شروع کنید

گوگل فرآیند چک‌آپ امنیتی حساب‌های کاربری را بسیار ساده کرده است. شما تنها باید از امکان Security Checkup”” که در صفحه‌ی Sign in & Security حساب کاربری‌تان تعبیه شده است، استفاده کنید.

وقتی بر روی گزینه‌ی “Security Checkup” کلیک کنید، فرمی چند بخشی در برابر شما ظاهر خواهد شد و در آن، شما اساساً اطلاعات شخصی خود را مرور و تأیید می‌کنید. این فرآیند خیلی زمان‌بر نیست ولی قطعاً به نفعتان است که با حوصله و صرف وقت این کار را انجام داده و اطلاعات موجود در این بخش‌‌ها را به طور کامل مرور کنید.یک شماره تلفن و ایمیل بازیابی تعیین کنید

اولین گزینه کاملاً ساده است: “شماره تلفن و آدرس ایمیل بازیابی خود را تابید کنید”. اساساً هنگامی ‌که شما قادر نیستید به حساب کاربری خود در گوگل وارد شوید، صحت این اطلاعات برای شما اهمیت خواهد داشت. همچنین در مواقعی که حساب کاربری اصلی شما در یک موقعیت جغرافیایی جدید مورد استفاده قرار گیرد، ایمیلی برای اطلاع‌رسانی به آدرس ایمیل بازیابی شما ارسال خواهد شد.


فعالیت‌های امنیتی اخیر خود را بررسی کنید

پس از آنکه اطلاعات بازیابی را تایید کردید، بر روی دکمه‌ی “Done” کلیک کنید. پ س از انجام این کار، منوی “فعالیت‌های امنیتی اخیر” برای شما باز خواهد شد. اگر شما اخیراً هیچ‌گونه تغییرات امنیتی در حساب کاربری خود ایجاد نکرده باشید پس احتمالاً این فهرست برای شما خالی خواهد بود. در صورتی که شما تغییری ایجاد نکرده‌اید اما مواردی را در فهرست مشاهده می‌کنید، حتماً با دقت مسئله را بررسی کنید چرا که این مسئله نشان از احتمال رخداد برخی فعالیت‌های مشکوک در حساب کاربری شما دارد. اگر مواردی در فهرست موجود بود (مانند تصویر زیر)، با کلیک کردن بر روی فلش پایینی که در کنار تاریخ و زمان قرار دارد آن مورد را بررسی کنید. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، فعالیت امنیتی من در این مورد لغو مجوز دسترسی به ایمیل در آی‌پاد بوده است. من دیگر آن تبلت را ندارم بنابراین لزومی ندارد که دیگر آن دستگاه مجوز دسترسی داشته باشد. در اینجا نیز اگر همه چیز عادی بود، بر روی دکمه‌ی “Looks good’ کلیک کنید.


سایر دستگاه‌هایی که به حساب کاربری شما وارد شده‌اند را بررسی کنید

زمان لازم برای انجام این مرحله بستگی به تعداد دستگاه‌هایی دارد که به حساب کاربری شما دسترسی دارند اما در هر حال این مرحله باید با دقت کامل انجام شود. لزومی ندارد دستگاه‌هایی که دیگر آن‌ها را در اختیار ندارید یا از آن‌ها استفاده نمی‌کنید به حساب کاربری‌تان دسترسی داشته‌ باشند. همچنین در مورد دستگاه‌هایی که اخیراً از آن‌ها استفاده کرده‌اید نیز به زمان، تاریخ و موقعیت مربوطه که در کنار نام دستگاه قرار دارند، توجه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد یک دسنگاه خاص، بر روی فلش پایینی قرار گرفته در انتهای خط کلیک کنید.در این بخش دستگاه‌های جدید نیز مشخص می‌شوند و همچنین به شما اخطار داده می‌شود که اگر این دستگاه‌های جدید را نمی‌شناسید، احتمالاً شخصی دیگر به حساب کاربری شما دسترسی دارد.


نرم افزارهایی که به حساب کاربری‌تان دسترسی دارند را پاک‌سازی کنید

بخش بعدی یعنی “مجوزهای دسترسی به حساب کاربری” (Account Permissions) نیز یکی دیگر از مراحل مهم است. این بخش اساساً شامل بررسی هر چیزی است که به حساب کاربری شما دسترسی داشته است و هر چیزی که از طریق Gmail یا هر راه دیگری مجوز دسترسی به حساب شما را کسب کرده و با آن به حساب خود وارد شده‌اید. در این فهرست علاوه بر نام نرم‌افزار یا دستگاه، بخش‌های در دسترس آن‌ها نیز نمایش داده می‌شود. اگر یکی از مجوز‌های دسترسی به نظرتان آشنا نمی‌آید (و یا دیگر آز آن دستگاه ‌یا نرم‌افزار استفاده نمی‌کنید)، بر روی دکمه‌ی “Remove” کلیک کنید تا مجوز دسترسی مربوطه لغو شود. اگر یکی از حساب‌هایی که مورد استفاده‌ی شما هستند را به اشتباه حذف کردید، باید در اقدام بعدی خود برای ورود به حساب کاربری، دوباره برای آن حساب مجوز دسترسی اخذ کنید.نهایتاً باید تنظیمات تابید هویت دو مرحله‌ای (2-step verification) را انجام دهید. اگر قبلاً این تنظیمات را تعیین نکرده‌اید، اکنون این کار را انجام دهید.

اگر قبلاً تنظیمات را تعیین کرده‌اید، اطمینان حاصل کنید که همه چیز به‌روز باشد. شماره تلفن و سایر روش‌های احراز هویت را دوباره بررسی کنید و صحیح بودن تعداد کدهای بک‌آپ خود را تأیید کنید. اگر تاکنون هرگز و در هیچ موردی از کد بکآپ استفاده نکرده‌اید و تعداد کدهای بک‌آپ موجود شما کمتر از 10 است، مشکلی وجود دارد.اگر در هر مرحله‌ای از فرآیند چک‌آپ متوجه مورد نادرستی شدید، بدون درنگ بر روی دکمه‌ی “Something Looks Wrong” کلیک کنید (این دکمه به همین جهت تعبیه شده است). پس از کلیک کردن بر روی این دکمه، به‌طور خودکار به شما توصیه خواهد شد که رمز عبور خود را تغییر دهید. اگر واقعاً مشکلی وجود داشته باشد، به نفعتان است که رمز عبور خود را تغییر دهید.

اگرچه فرآیند چک‌آپ به خودی خود دارای اهمیت است اما شما باید شیوه‌ی دسترسی و اعمال تغییرات دستی در حساب کاربری خود را فرا گیرید. بیایید به برخی از رایج‌ترین تغییرات دستی نگاهی بیندازیم:از یک رمز عبور قوی استفاده کنید و “تایید هویت دو مرحله‌ای” را به کار گیرید

اگر به اندازه‌ی کافی در فضای اینترنت وقت گذرانده باشید، به احتمال فراوان از قبل با این عبارت رایج آشنا هستید: “از یک رمز عبور قوی استفاده کنید”. نام یا تاریخ تولد فرزندتان، تاریخ تولد خودتان یا هر چیز دیگری که حدس زدنش راحت باشد نمونه‌هایی از رمز‌های عبور ضعیف هستند. استفاده از چنین رمز‌ عبورهایی مثل این است که شما مایلید اطلاعاتتان به سرقت رود. بله حقیقت همین است، حتی اگر تلخ باشد.

با تأکید فراوان به شما توصیه می‌کنیم که از یکی از انواع نرم افزار ساخت و مدیریت رمز عبور برای انتخاب قوی‌ترین رمز عبور ممکن استفاده کنید. انتخاب بخشی از رمز عبور معرفی شده توسط نرم‌افزار نیز می‌تواند امنیت را بالاتر ببرد. از بین موارد موجود، نرم‌افزار مورد علاقه‌ی من LastPass است و چندین سال است که از آن استفاده می‌کنم. وقتی بخواهم رمز عبور جدیدی انتخاب کنم، اولین گزینه‌ی من این نرم‌افزار خواهد بود. من تنها LastPass را اجرا کرده و به این نرم‌افزار اجازه می‌دهم که رمز عبوری جدید برای من انتخاب و ذخیره کند و دیگر ذهن خود را درگیر این مسئله نمی‌کنم. البته من باید رمز عبور اصلی (Master Password) خود را به خاطر داشته باشم و به ‌یاد داشتن همان کافی خواهد بود. شما نیز بهتر است نه فقط برای حساب کاربری گوگل که برای سایر حساب‌های کاربری خود از همین روش استفاده کنید. ما در اینجا راهنمایی کاملی در مورد چگونگی کار با این نرم‌افزارها برای شما ارائه داده‌ایم.

پس از انتخاب یک رمز عبور قوی، نوبت به فعال‌سازی “تأیید هویت دو مرحله‌ای” است این روش به طور رایج با نام احراز هویت دو فاکتور یا 2FA شناخته می‌شود . اساساً “تایید هویت دو مرحله‌ای” بدین معنی است که شما برای ورود به حساب کاربری به دو چیز نیاز دارید: رمزعبور و فرم ثانویه‌ی احراز هویت. این مرحله‌ی احراز هویت معمولاً شامل چیزی است که تنها خود شما به آن دسترسی دارید. به عنوان مثال شما می‌توانید یک کد منحصر به فرد را در قالب پیام کوتاه در موبایل خود دریافت کنید، از یک نرم‌افزار احراز هویت استفاده کنید مثل Google Authenticator یا Authy و یا حتی از سیستم جدید احراز هویتِ بدون کدِ گوگل (Google’s new code-less authentication system) استفاده کنید که در بین این موارد، گزینه‌ی محبوب من است.

بدین ترتیب، حساب کاربری شما با استفاده از اطلاعاتی که تنها شما می‌دانید و تنها در اختیار شماست، محافظت می‌شود. این بدان معنی است که حتی اگر کسی به رمز عبور شما دسترسی پیدا کند، باید تلفن همراه شما را نیز بدزدد تا بتواند به حساب کاربری شما دسترسی پیدا کند.

برای تغییر رمز عبور و یا فعال‌سازی “تایید هویت دو مرحله‌ای”، ابتدا باید به بخش Google Account Settings وارد شوید و سپس گزینه‌ی “Sign-in & security” را انتخاب کنید.در اینجا، به پایین فهرست و بخش “Sign in to Google” مراجعه کنید. در این بخش، شما اطلاعات مربوطه را به صورت تفکیک شده مشاهده خواهید کرد. اطلاعاتی از قبیل: آخرین باری که رمزعبور خود را تغییر داده‌اید، زمانی که شما تایید هویت دو مرحله‌ای را فعال کرده‌اید و دیگر مواردی از این قبیل.


برای تغییر کلمه‌ی عبور (که ظاهراً خود من خیلی دیرتر از موعد انجامش داده‌ام)، بر روی کادر “Password” کلیک کنید. در ابتدا از شما خواسته می‌شود که رمز عبور فعلی را وارد کنید و سپس، باید در کادری دیگر رمزعبور جدید خود را وارد کنید. به همین سادگی.

به منظور فعال‌سازی تایید هویت دو مرحله‌ای و یا تغییر در تنظیمات آن، به صفحه‌ی اصلی “Sign-in & security” رفته و بر روی لینک مربوطه کلیک کنید. در اینجا نیز از شما خواسته می‌شود که رمز عبور جدید خود را وارد کنید. اگر تاکنون هرگز تایید هویت دو مرحله‌ای را در حساب کاربری گوگل خود فعال نکرده‌اید، برای شروع این فرآیند بر روی کادر “Get Started” کلیک کنید. ابتدا از شما خواسته می‌شود که دوباره به حساب کاربری خود وارد شوید و سپس از طریق پیام کوتاه یا تماس تلفنی، کدی را دریافت خواهید کرد.

پس از اینکه کد دریافتی خود را در کادر ” verification” وارد کردید، از شما پرسیده خواهد شد که آیا قصد فعال‌سازی تایید هویت دو مرحله‌ای را دارید یا خیر. پس ادامه دهید و بر روی دکمه‌ی “Turn On” کلیک کنید. از این به بعد، هر باری که بخواهید با دستگاهی جدید به حساب کاربری خود وارد شوید، یک کد برای شما ارسال خواهد شد.

پس از آنکه تایید هویت دو مرحله‌ای را فعال کردید (و یا اگر از ابتدا این کار را کرده‌اید)، شما می‌توانید دقیقاً تعیین کنید که مرحله‌ی دوم تایید هویت چه چیزی باشد. در اینجا شما می‌توانید روش امنیتی خود را به روش بدونِ کدِ “Google Prompt” تغییر دهید، از یک نرم افراز احراز هویت دیگر استفاده کنید و بررسی کنید که تعداد کدهای بک‌آپ شما صحیح باشد.برای تغییر روش مرحله‌ی دوم تعیین هویت، از بخش “Set up alternative second step” استفاده کنید.


بسیار خوب، اکنون حساب کاربری شما بسیار امن‌تر است. خسته نباشید!

بر روی اطلاعیه‌ها، نرم افزارها و فعالیت دستگاه متصل به حساب کاربری‌تان نظارت داشته باشید

سایر بخش‌های صفحه‌ی “Security” کاملا ساده و قابل فهم هستند (و این بخش‌ها نیز جزئی از چکآپ امنیتی هستند که در مورد آن بحث شد). این بخش‌ها تنظیمات مربوط به اطلاعیه‌ها، نرم افزارها و فعالیت دستگاه متصل به حساب کاربری‌تان را شمال می‌شود. رسیدگی فعالانه به بخش‌های “Device activity & notifications” و “Connected apps & sites” مقدور نیست ولی شما باید به طور انفعالی بر روی آن‌ها نظارت داشته باشید.

در این بخش می‌توانید در کنار دستگاه‌هایی که هم اکنون وارد حساب کاربری‌تان وارد شده‌اند، بر روی فعالیت‌های حساب کاربری‌تان (مثلا دستگاه‌هایی که اخیراً به حساب کاربری شما وارد شده‌اند) نظارت کنید. در اینجا نیز در صورتی که دیگر از دستگاهی استفاده نمی‌کنید، مجوز دسترسی آن را لغو کنید. شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی لینک “Review…”، اطلاعات بیشتر را در مورد رخدادها و دستگاه‌های مربوطه کسب کنید.برای حذف یک دستگاه، تنها باید بر روی آن کلیک کرده و گزینه‌ی “Remove” را انتخاب کنید. دوباره از شما خواسته خواهد شد که حذف آن دستگاه را تایید کنید و کل کاری که باید انجام دهید تقریباً همین است. بله بسیار ساده است!در این بخش می‌توانید هشدارهای امنیتی خود را نیز کنترل کنید. این بخش، مرحله‌ای ساده است که به شما اجازه می‌دهد تا تعیین کنید کجا و چه موقع، اطلاعیه‌های مربوط به رخدادهایی معینی از قبیل “خطرهای بسیار مهم امنیتی” (Crucial security risks) و یا “سایر فعالیت‌های حساب کاربری” (Other account activity) را دریافت کنید.مدیریت نرم‌افزارها و وب‌سایت‌های متصل و رمزهای عبور ذخیره شده نیز به همین سادگی است. برای کسب اطلاعات بیشتر، بر روی لینک “Manage…” کلیک کرده و هر اطلاعاتی که دیگر مورد استفاده‌ی شما نیست و یا نمی‌خواهید بیش از این نگهداری کنید را حذف کنید.هر از چند گاهی این صفحه‌ها را دوباره بررسی کنید و مواردی که ضرورتی برای دسترسی ندارند را حذف کنید. با این کار خیال شما آسود‌ تر و حساب کاربری‌تان امن‌تر خواهد بود.

ایمن‌سازی حساب کاربری گوگل نه کاری سخت و نه فرآیندی وقت‌گیر می‌باشد و انجام آن برای هرکسی که حساب کاربری گوگل دارد، ضروری است. خود گوگل نیز در اقدامی عالی تمام مراحل ایمن‌سازی را در یک جا جمع‌آوری کرده و بدین ترتیب بررسی جزء به جزء، کنترل و ویرایش حساب کاربری را برای کاربران بسیار آسان کرده است

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:38  توسط webhostpartners  | 

مادربورد تجاری 4 اینچی ایسوس


بزرگترین تولید کننده مادربورد در جهان یعنی asus (ایسوس) ، از مادربورد 4×4 اینچی خود رو نمایی کرد. مادربورد تجاری 4 اینچی ایسوس متعلق به مینی سیستم VivoMini UN66 است که با نسل ششم پردازنده های اینتل سازگار بوده و از حافظه های پرسرعت DDR4 به صورت دوکاناله پشتیبانی می کند. مادربورد VivoMini UN66، به دلیل حجم و ابعاد بسیار کوچک و پشتیبانی از پردازنده های نسل ششم اینتل به صورت آنبورد، قادر است تصاویر 4K را برای صفحات نمایش بزرگ به راحتی تولید و پخش نماید.


مادربورد تجاری 4 اینچی ایسوس: ترکیبی کامل از کارایی و تطبیق پذیری
asus mother board مادر برد ایسوس همه چی کده hamechikadeh.com
مادربورد VivoMini UN66، علاوه بر دارا بودن پردازنده قدرتمند و پشتیبانی از حافظه DDR4 با سرعت 2133 مگاهرتز، راهکارهای اتصال متنوعی دارد. ماژول Wi-Fi و بلوتوث نسخه چهار، چهار پورت پرسرعت USB 3.0 با پشتیبانی از قابلیت Fast-Charge امکان اتصال بی دردسر هر دستگاهی را به کاربر می دهد. همچنین توسط پورت HDMI،VGA و پورت RJ45 برای LAN و یک جک استاندارد صدا می تواند به هر نمایشگری متصل شود.
مادربورد VivoMini UN66 برای اتصال به دستگاه های رابط قدیمی، مانند بارکد اسکنر یا پرینترهای صنعتی، دارای پورت سریال است. همچنین دو هدر دیگر نیز امکان انتخاب رابط های دیگر (مانند GPIO، SMBus، I²C و DMI) را جهت اتصال به کامپیوتر های یکپارچه (AiO) و سیستم نمایش خانگی (HTPC) به سادگی مهیا می کند. همچنین هدر CEC و IR موجود در آن به کاربر امکان می دهد تا نمایشگرهای تجاری و HTPC ها را با کنترل استاندارد تلویزیون، مدیریت کرد.
مادربورد تجاری 4 اینچی ایسوس: ذخیره سازی منعطف و انتقال داده بسیار سریع

مادربورد VivoMini UN66 دارای سه رابط ذخیره سازی متفاوت که شامل یک رابط M.2 برای SSD های نسل جدید و دو پورت SATA برای اتصال SATA SSD یا هارد دیسک معمولی است. در رابط M.2 که از PCI Express® Gen3 x4 با سرعت 32Gbps بهره می برد، سرعت ذخیره سازی و انتقال داده ها را بسیار بیش از پیش حتی در مقایسه مادربوردهای عادی بالاتر می برد. علاوه بر آن پشتیبانی از پیکربندی های RAID، بازگشت اطلاعات در صورت خرابی دیسک ها را تضمین می کند.
مادربورد تجاری 4 اینچی ایسوس: مدیریت جامع سیستم توسط نرم افزار اختصاصی مدیریت ایسوس

asus ایسوس تکنولوژی مادر برد کامپیوتر


مادربورد VivoMini UN66 با نرم افزار مدیریت جامع سیستم ایسوس سازگار است که توسط این نرم افزار مسئولین IT به سادگی می توانند تمامی اعمال روتین و روزمره یک شرکت را به راحتی انجام دهد. حتی با استفاده از ASUS Remote Management Tool می توانند هرگونه محدودیت سخت افزاری نظیر غیر فعال کردن پورت های USB برای امنیت بیشتر، روشن و خاموش کردن سیستم ها، پشتیبان گیری یا حتی تغییر شکل تصویر بایوس را با آن انجام دهند.

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:19  توسط webhostpartners  | 

آموزش 20 ترفند ویندوز 8 برای استفاده حداکثر از امکانات سیستم عامل

چکیده:
گر شما هم نسخه آزمایشی ویندوز ۸ را بر روی سیستم خود نصب کرده و مانند کودکانی که تازه اسباب بازی جدیدشان را به دست گرفته‌اند می‌خواهید سر از تمام سوراخ سمبه‌های این یار جدید مایکروسافتی در آورید، در این مقاله با ما همراه شوید....
آموزش 20 ترفند ویندوز 8 برای استفاده حداکثر از امکانات سیستم عامل

Task Manager متحول شده است


یکی از تغییرات چشمگیر ویندوز 8 در کادر دوست داشتنی Task Manager صورت گرفته و امکانات متعددی به این بخش اضافه شده است. برای مشاهده این تغییرات کافی است سه کلید جادویی Alt + Ctrl + Del را بزنید، یا در رابط کاربری مترو عبارت Task Manager را تایپ نمایید. حالا در قسمت پایین کادر باز شده بر روی لینک More Details کلیک کنید تا شاهکار جدید مایکروسافت را مشاهده نمایید.
یکی از مهمترین بخش‌های اصلاح شده آن زبانه Performance است که اطلاعات جالبی پیرامون 60 ثانیه اخیر سیستم شامل وضعیت پردازنده، حافظه، دیسک‌ها و شبکه را ارائه می‌کند . از این گذشته بخش تازه‌ای با عنوان App History را می‌توان در این ابزار یافت که حاوی جزئیاتی پیرامون منابع سیستمی مصرفی و برنامه‌های گوناکون نصب شده بر روی ویندوز‌ 8 است. شایان ذکر است برای حذف برنامه‌ها از لیست بوت ویندوز می‌توانید بجای رفتن به بخش System Configuration از همین‌جا کار را یکسره کنید!


رمز عبور تصویری

یکی از قابلیت‌های جذاب در ویندوز 8 قابلیت استفاده از رمز عبور تصویری است! یعنی به جای اینکه با استفاده از صفحه‌کلید عبارتی را به عنوان رمز خود داشته باشید؛ می‌توانید در عوض با کشیدن خطوطی خاص بر روی تصویر دلخواه٬ امکان دسترسی‌های غیر مجاز را به صفر کلوین برسانید!
برای این منظور به Charms Bar ویندوز 8 رفته و بر روی لینک More PC Settings کلیک کنید، حالا به قسمت Users رفته و سپس گزینه مربوط به ساخت کلمه عبور تصویری (create a picture password) را برگزینید. سپس یک عکس را به دلخواه خود بارگذاری کرده و بر روی قسمت‌هایی که فکر می‌کنید مناسب است خط بکشید. مراقب باشید این خطوط رمز شماست، پس چیزی رسم کنید که همیشه بتوانید آن را به خاطر بیاورید.


برنامه های پیشنهادی ویندوز را تغییر دهید
هنوز برای باز کردن برنامه‌های ناآشنا، ویندوز پنجره Open With را می‌گشاید که ممکن است برای شما هم منزجر کننده باشد! اما چه می‌توان کرد که این قابلیت ویندوز تحمل‌پذیرتر باشد؟ بهترین کار ویرایش تنظیمات گشایش فایل‌هاست. برای این منظور کافی‌ است عبارت default programs را در محیط مترو تایپ کنید و با کلیک بر روی لینک ارائه شده به کادر set your default programs برسید. حالا می‌توانید فرمت‌های گوناگون فایل‌های موجود را برای برنامه‌های مناسب آن تعریف کنید و خود را از شر پنجره Open With رها کنید!


مدیریت کاشی‌های مترو
باید اعتراف کنم که رابط گرافیکی مترو یکی از نقاط قوت ویندوز 8 به حساب می‌آید، اما برای اعمال هرگونه تغییر در نحوه چیدمان آیکن‌های آن که به کاشی (Tile) معروف است کافی است آنها را گرفته و بکشید و گروه‌های دلخواه خود را بسازید. برای تغییر اندازه کاشی‌هایی که چنین قابلیتی را دارند نیز باید بر روی آن راست‌کلیک زده و عبارت «کوچکتر» یا «بزرگتر» را انتخاب نمایید.


مصیبتی به نام درایور

نصب درایورهای سخت افزاری بر روی ویندوز 8 را می‌توان نقطه ضعف آن به حساب آورد. درواقع اگر می‌خواهید قطعه سخت‌افزاری جدیدی را نصب نمایید بهتر است به درایوری که شرکت سازنده ارائه نموده است بسنده کنید و نباید انتظار داشته باشید که مایکروسافت کار زیادی برای شما انجام دهد. این مسئله زمانی پر‌رنگ تر می‌شود که می‌خواهید بورد اصلی (مادر‌برد)، کارت گرافیک و سایر تجهیزات‌اضافی را بر روی سیستم خود نصب نمایید.


ویندوز 8 در برابر فاجعه
بنا به هر دلیلی یک اشکال بزرگ در سیستم‌عامل ایجاد کرده‌اید! آیا دوباره باید ویندوز را از نو نصب کنید؟ این گزینه همچنان وجود دارد، یعنی کماکان مثل قبل می‌توانید کمر همت را بسته و ویندوز خود را از نو نصب نمایید. اما جالب اینجاست که گزینه دیگری نیز پیش روی شماست که نه تنها فایل‌های شخصی‌تان را از بین نمی‌برد که بسیار زودتر از همیشه می‌توانید ویندوز 8 را به حالت اولیه خود بازگردانید و با خوشحالی به کارهای شخصی‌تان بپردازید. برای این منظور کافی است بر روی General Tab که در بخش more PC setting قرار دارد، کلیک کرده و گزینه Refresh را برگزینید. بدین ترتیب برنامه‌های ثالثی که بر روی سیستم ریخته‌اید دود می‌شوند و به هوا می‌روند و ویندوز دوباره به تنظیمات اولیه‌اش باز می‌گردد. اگر هم گزینه Reset را انتخاب کنید نه تنها برنامه‌ها بلکه فایل‌های شخصی‌تان نیز به ذباله‌دان تاریخ می‌پیوندند و ویندوز‌تر و تازه‌ای خواهید داشت!


فعال کردن قابلیت Safe Mode
اگر یادتان باشد همیشه در مواقع اضطراری با زدن کلید F8 در زمان اجرای سیستم، دست به دامن Safe Mode ویندوز می‌شدیم. اگر هنوز هم به این بخش وفادارانه دل بسته اید می‌بایست ابتدا آن را فعال کنید تا در زمان خطر بتوانید به آن رجوع نمایید. برای این منظور کافی است عبارت cmd را در محیط کاربری مترو تایپ نمایید و بر روی برنامه Command Prompt کلیک کنید و آن را به عنوان ادمین سیستم اجرا نمایید. حال دستور bcdedit/enum/v را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید و تمام اطلاعات موجود در رشته identifier را با استفاده از کلید ترکیبی Crtl + C کپی کرده و سپس این عبارت را تایپ کنید: bcedit/Copied String/d
(حواستان باشد در عبارت یاد شده به جای Copied String عبارتی که کپی کرده اید را درج کنید. دکمه Enter را بزنید! سپس برای حسن خطام عبارت msconfig را تایپ و اجرا نمایید.

حال باید بر روی تب Boot کلیک زده و عنوان Windows Developer Preview -Safe Mode را انتخاب نمایید. بر روی گزینه Safe Boot کلیک زده و Make All Boot Settings Permanent را برگزینید و OK را بفشارید و نهایتا Yes را بزنید.
حالا با راه اندازی مجدد سیستم قادرید تا به Safe Mode دوست داشتنی سلامی تازه بگویید.


دسترسی به تمامی بخش‌های اصلی سیستم با یک کلیک
اگر مایلید تا با یک کلیک ساده به بخش‌های مهم و کاربردی سیستمی دسترسی پیدا کنید کافی است ماوس را بر روی گوشه پایین سمت چپ رابط کاربری مترو یا میزکار ویندوز حرکت دهید تا نمای بندانگشتی ظاهر شود، اما بجای زدن کلیک چپ، راست کلیک کنید. سپس در منویی که نمایش داده می‌شود با میانبری از گزینه‌های کاربردی مواجه خواهید شد که شامل خط دستور (Command Prompts)، برنامه مدیریت هارد‌دیسک، و منوی سیستمی است.


اتصال کنسول بازی Xbox 360 به ویندوز 8
یکی از تازه‌ترین قابلیت های ویندوز 8 توانایی ارتباط آن با کنسول‌ بازی Xbox 360 است. البته ویژگی مشابهی با اشکالات متعدد در ویندوز‌7 هم وجود داشت که خوشبختانه تمامی نواقص آن در ویندوز ۸ مرتفع شده اند. حال می‌توانید بازی مورد نظر خود را از طریق ویندوز در کنسول بازی‌تان اجرا نمایید یا اینکه از بازی‌های موجود در کنسول در رایانه رومیزی‌تان لذت ببرید. علاوه بر این قابلیت اتصال بازی‌های کامپیوتر به ایکس باکس و مشاهده آن‌ها در تلویزیون‌های صفحه عریض ایجاد می‌شود تا تجربه بازی بسیار دوست‌ داشتنی‌تر شود. برای دست یافتن به تمامی این موارد کافی است که کنسول خود را به ویندوز 8 متصل نمایید. برای این منظور بر روی آیکن Xbox Companion کلیک کرده و مراحل ساده پیش رو را دنبال کنید. تعلل نکنید، همه چیز برای بازی مهیا است.


آرزوهایتان را تایپ کنید
از ساده‌ترین ترفند شروع می‌کنیم. زمانی که در رابط کاربری مترو در ویندوز 8 هستید و مایلید تا برنامه‌ای را اجرا کنید، نیازی به گشت و گذار با ماوس در لیست برنام‌ها نیست، کافی است تا ابتدای نام برنامه مورد نظر خود را در هر کجا که هستید فقط تایپ کنید تا‌ ویندوز فهرستی از برنامه‌هایی که با آن حرف آغاز می‌شوند را نمایش دهد.


تصاویر جذاب و کاربردی
بالاخره بعد از دو دهه کار با ویندوز، کارشناسان مایکروسافت تصمیم گرفته‌اند تهیه تصویر از صفحه نمایش (PrintScreen) را ساده کنند. تا قبل از ویندوز 8 اگر می‌خواستید تصویری از صفحه‌نمایش تهیه کنید لازم بود دکمه Print Screen را زده و تصویر کپی شده در حافظه موقت را در برنامه دیگری چسبانده و آن‌را ذخیره نمایید، البته در ویندوز ۷ ابزار بسیار جذابی به نام Snipping Tools اضافه شده بود که این کار را ساده تر می کرد. اما در ویندوز ۸ کار از این هم ساده‌تر شده است. از این پس کافی است تنها کلید ویندوز صفحه‌کلید (دکمه‌ای که نشانه پرچم ویندوز بر روی آن حک شده) را گرفته و دکمه Print Screen را بفشارید تا بلافاصله تصویر صفحه٬ به صورت یک فایل گرافیکی PNG در پوشه تصاویرتان ذخیره شود. عین آب خوردن!


ارتقاء ندهید!
اگر مایلید ویندوز 8 را بر روی سیستم خود نصب کنید پیشنهاد می‌شود که آن را به صورت بروزرسانی و برروی ویندوز قبلی‌تان نصب ننمایید. چراکه موجب بروز تداخل‌های نرم‌افزاری جدی می‌شود. از آن گذشته این نسخه هنوز یک نسخه آزمایشی است و بسیاری از باگ‌های آن برطرف نشده و تنها برای مدت زمان محدودی قابل استفاده است، یعنی پس از زمانی مشخصی می‌بایست نسخه نهایی ویندوز را تهیه و بر روی سیستم خود مجددا نصب کنید.


گوشه‌های کاربردی
دسترسی به قابلیت‌های ویندوز‌ گردی در ویندوز 8 بسیار ساده است، اما جلوی چشم شما قرار ندارد تا بتوانید با استفاده از ماوس آن‌ها را انتخاب کنید! بلکه باید ماوس را به گوشه‌های صفحه ببرید تا همه منو‌های مخفی اطراف صفحه را هم ببینید. برای همین توصیه می‌کنیم تا نخست ماوس خود را در تمامی گوشه‌ها و جای‌جای صفحه حرکت دهید تا آنچه مخفی شده را بازیابید! در گوشه سمت راست چه بالا و چه پایین که حرکت کنید با قسمت‌های کلیدی گوناگونی چون قابلیت جستجو و اشتراک‌گذاری داخلی ویندوز و فهرستی از ابزارها و تنظیمات سیستم‌عامل روبرو خواهید شد. در عین حال با حرکت ماوس در گوشه‌های بالا و پایین سمت چپ نیز می‌توانید بین برنامه‌هایِ در حال اجرای ویندوز 8 پیمایش نمایید


کلیدهای میانبر
اگر دوست دارید تا مانند کاربران حرفه‌ای در فیلم‌های هالیوودی با زدن کلیدهای گوناگون کارهای دلخواه خود را انجام دهید کافی است تا فهرست ذیل را به خاطر بسپارید. (منظور از Win کلید ویندوز برروی صفحه کلید است که لوگوی پنجره برروی آن وجود دارد!)

Win + Tab: باز کردن Switch List سمت چپ
Win + C: باز کردن Charms Bar سمت راست
Win + I: رجوع به صفحه مهمترین تنظیمات
Win + T: بازگشت به حالت رومیزی و حرکت بین پنجره های باز
Win + Shift + .: داک کردن برنامه‌ها به سمت چپ و راست
Win + M: مینیمایز کردن همه برنامه ها و نمایش میزکار
Win + Q: باز کردن بخش جست و جوی عمومی در ویندوزپنل تنظیمات بهترین دوست شما

اگر مایلید تا تنظیمات صفحه قفل شده ویندوز، تصویر زمینه، رنگ‌های رابط مترو، نحوه نمایش پیغام‌ها، جستجوی داخلی، نام ابزارهای جانبی متصل به سیستم، تنظیمات همگام‌سازی و سایر تنظیمات مهم ویندوز را تغییر دهید کافی است تا به Charms Bar رفته و از آنجا گزینه More PC Setting را بیابید، حال قادر خواهید بود تا کلیه تنظیمات دلخواه خود را اعمال نمایید. درواقع این یکی از ویژگی‌های ویندوز 8 است که به کاربر اجازه می‌دهد همه تنظیمات سیستم‌عامل را تغییر دهد. چه تنظیمات محتوایی و کنترل پنل و چه تنظیمات مربوط به رابط کاربری مترو.بالاخره بعد از دو دهه کار با ویندوز، کارشناسان مایکروسافت تصمیم گرفته‌اند تهیه تصویر از صفحه نمایش (PrintScreen) را ساده کنند. تا قبل از ویندوز 8 اگر می‌خواستید تصویری از صفحه‌نمایش تهیه کنید لازم بود دکمه Print Screen را زده و تصویر کپی شده در حافظه موقت را در برنامه دیگری چسبانده و آن‌را ذخیره نمایید، البته در ویندوز ۷ ابزار بسیار جذابی به نام Snipping Tools اضافه شده بود که این کار را ساده تر می کرد. اما در ویندوز ۸ کار از این هم ساده‌تر شده است. از این پس کافی است تنها کلید ویندوز صفحه‌کلید (دکمه‌ای که نشانه پرچم ویندوز بر روی آن حک شده) را گرفته و دکمه Print Screen را بفشارید تا بلافاصله تصویر صفحه٬ به صورت یک فایل گرافیکی PNG در پوشه تصاویرتان ذخیره شود. عین آب خوردن!

+ نوشته شده در  شنبه 17 تير 1396ساعت 16:01  توسط webhostpartners  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]